Mælkevejen – Et syn for de få. Et stykke tabt kultur for de fleste

Lysforureningen øst for Storebælt har nået et omfang, hvor 85-90% af befolkningen ikke kan se Mælkevejen. Eller hvis de kan se den, så kun som et svagtlysende strukturløst bånd. Med den tabte forbindelse til Mælkevejen og stjernerne mistes også en kulturel forbindelse.

Tilbage i september 2012 lavede jeg en række målinger af nattemørkets kvalitet over Møn, mens den sidste rest af solnedgangen svandt og natten faldt på. Samtidig med mine målinger noterede jeg mig også løbende Mælkevejens udseende med det blotte øje.

Øst for Storebælt bor 85-90% af befolkningen i områder hvorfra de ikke kan se Mælkevejen eller de tusinde stjerner der kan fylde en mørk nat. Dermed er der tabt en kulturelforbindelse som rækker hele vejen tibage gennem mennekset historie. På Møn og Nyord arbejdes der på at få bevaret en af de sidste rester af mørk nat. Kortkilde: David Lorenz, http://djlorenz.github.io/astronomy/lp2006/

Sammenholdes mine målinger med lysforureningskortet, se figur til højre. Så svarede min første måling, mens det stadig var ret lyst, til zonen med mørk orange. Her var de klareste dele af Mælkevejen lige netop synlig. Hvis, altså du ved, hvor på himlen du skal kigge!

De næste målinger jeg lavede svarede til gul zone. Her kan Mælkevejen ses som et svagt lysende strukturløst bånd der strækker sig henover himlen. Ikke et specielt inspirerende syn.

I mørk gul og grøn zone bliver udsynet til Mælkevejen bedre og bedre. Den bliver bredere, klarere og med flere detaljer.

Da mine målinger viste en kvalitet af nattehimlen, der svarede til mørkegrøn og lys blå zoner, havde Mælkevejen et udseende som var overvældende i skønhed. Mælkevejen er så klar og bred at den dominerende nattehimlen og mængden af detaljer og strukturer som kan ses med det blotte øje er enorm. Først i disse zoner begynder du virkelig at forstå hvorfor natten og stjernerne altid har fascineret mennesket.

En rask sammentælling af befolkningstallet i de byer og regioner som er dækket med gul, orange og røde farver giver, at 85-90% af befolkningen på Sjælland, Amager, Møn, Falster og Lolland bor i områder med så meget lysforurening, at de ikke kan se Mælkevejen.

Mælkevejen i april rejser sig i en mægtig bue fra østhorisonten. Dette syn er umuligt at se for 85-90% af befolkningen øst for Storebælt.

Det er et skræmmende stort antal mennesker! Og et skræmmende stort kulturtab!

For udover at vi med vores lysforurening øger risikoen for en stribe sygdomme og spilder en masse energi. Så afskærer vi os også fra en vigtig inspirationskilde i vores kultur. En kilde som har inspireret til poesi, digte, sange, kunst, religion, sproglige udtryk, litteratur og meget andet gennem hele menneskehedens eksistens.

Selv i moderne pop og rock sange finder vi ofte henvisninger til natten, måne og stjernerne. Prøv at vær opmærksom på de pop- og rocksange du hører. Lige pludselige vil du opdage henvisninger til natten, månen og stjernerne i rigtig mange af dem. Nogle eksempler er Creedence Clearwater Rivival Bad moon rising. OneRepublic Counting Stars. Kammerkoret Musica Danmark nu blunder den lyse nat. Brødrene Olsens Smuk som et stjerneskud. Henvisningerne er selvfølgelig tit og ofte i en overført betydning, men det giver et fingerpeg om hvor dybt forankret den rigtige naturlige nat, ligger i vores sproglige og kunstneriske kultur.

I maleriet støder vi også tit og ofte på inspiration fra natten. Tag et kig på Van Goghs maleri Stjernenat. Ellers vores hjemlige maler C.W. Eckersbergs Måneskinsbillede og P. S. Krøyers Badende drenge en sommeraften ved Skagens strand. Alle tre kunstner har lavet nogle utrolig stemningsfulde malerier med inspiration fra natten, hver med deres fortolkning. Faktisk er så mange danske malerier inspireret af natten, at blot et lille udsnit af dem var med i særudstillingen Himmelgåder i 2012.

Ved at fylde vores nat med unødvendigt lys, er det ikke blot udsynet til nogle stjerner vi mister, vi mister også en kulturel forbindelsen.

Med det arbejdet som er i gang for få etableret en International Dark Sky Park på Møn og Nyord vil der blive bevaret en lille rest nattehimmel som stadig er så mørk, at stjernerne stadig kan inspirere til vores kultur.

 

Møn og Nyord har en skat

Møn og Nyord har en skat. En skat som vi alle måske er klar over, men endnu ikke har opdaget eller erkendt værdien af.

 Vores mørke nætter.

Hvordan kan en mørk nat være en skat? I vores moderne og evigt pulserende verden bruger vi mere og mere lys i natten. Gadelamper, pyntelamper i haven, pyntelamper på huset, kraftige lamper til at lyse gårdspladsen op med, mange af lamperne er med en uhensigtmæssig udformning, der sender lyset i alle retninger og i de seneste år er der også kommet stadig flere lysreklamer til. Alt i alt omgiver det moderne menneske sig med så meget lys, at det naturlige nattemørke i dag kun findes nogle få spredte steder i Danmark og Europa.

Kortet viser hvor lys er vores nattehimmel er, lodret over vores hoveder. De blå og grå farver indikerer en nattehimmel med begrænset lysforurening, tæt på naturligt mørke. Røde nuancer er håbløs lysforurenet nattehimmel. Det fremgår af kortet at Møn og Nyord er dækket af de blå nuancer, med en enkelt mørkegrøn plet over Stege. For at give lidt perspektiv på konsekvensen af lysforureningen, så har Mælkevejen allerede tabt noget af sin glans og detaljerigdom i områder som er dækket af lys grøn. I gule områder er Mælkevejen blot en "skygge" af den vi ser over Møn og Nyord. Kortkilde: David Lorenz, http://djlorenz.github.io/astronomy/lp2006/

På Møn og Nyord er vi så heldige at vi stadig finder en nat som er så mørk, at den kan kaldes naturlig mørk. Det er en skat som er utrolig skrøbelig og derfor er den værd at være stolt af og værne om!

Målet er Danmarks første internationale anerkendte Dark Sky Park / Samfund

Initiativet er nu taget til at arbejdet med at etablere Danmarks første internationale anerkendte Dark Sky Park / Samfund (Community) (IDSP/C) kan påbegyndes. Skudt i gang med en pressemeddelelse fra Vordingborg Kommune og allerede med opbakning fra flere lokale aktører.

Arbejdet er endnu i sin vorden og det er derfor for tidligt at sige noget præcist om hvordan IDSP/C vil påvirke vores hverdag, men et af kravene til at opnå status som IDSP/C er at have en Plan for belysningen i IDSP/C-området. Den plan skal vi nu i gang med at lave. Nogle helt generelle linjer til planen kan allerede nu siges:

  • Planen er ikke at slukke alt lyset på Møn og Nyord, så vi må gå rundt i mørke. Men udendørsbelysningen skal forbedres.
  • Udendørslamper skal være af en type som sender lyset derhen hvor lyset skal anvendes, på jorden. Ikke op i himlen eller over til naboen.
  • Lyskilderne må ikke være overdrevent kraftige.

Detaljerne kommer frem efterhånden som vi får arbejdet med dem og når frem til brugbare løsninger.

Hvad er der at vinde ved at ændre vores udendørsbelysning?

Ved at bruge lysarmaturer som sender alt lyset derhen hvor det skal bruges, går lyset og dermed energien ikke tabt ved at blive sendt til himmels eller over til naboen. Vi vil derfor kunne erstatte lyskilden med en mindre kraftig lyskilde og dermed spare energi og penge.

Det er blandt andet udsynet til den flotte Mælkevej som skal bevares over Møn og Nyord.

Jeg er ikke sikker på at vi alle vil opnå en mærkbar økonomisk besparelse, ved at skifte en lyskilde til en anden med et lavere energiforbrug. Jeg er dog sikker på at vi alle vil opleve at vores udendørsbelysning bliver bedre, fordi vi ikke længere bliver blændet af lyskilden.

En tredje gevinst ved at skifte til ”nattevenlige” lysarmature er signalværdien. Ved at skifte til korrekte lysarmaturer sender du et signal om; At du ikke bruger unødvendigt energi (miljøbevidst). At du er bevidst om at naturen og mennesket har behov for cyklussen mellem den mørke nat og den lyse dag. At du giver trækfugle mulighed for at hvile i mørke, så de kan være klar til det videre træk syd- eller nordpå. At du ikke generer naboer ved at belyse deres hjem med unødvendigt lys.

Der kan godt fyldes flere ord og gevinster på, men det vil føre til en for lang enetale på nuværende tidspunkt. Og det bedre at gemme noget af energien og talestrømmen til det informationsarbejde som nu skal i gang på Møn og Nyord.

Lige her og nu kan vi glædes over at arbejdet med, at få noget af det trængte nattemørke i Danmark bevaret, er startet.